Jos

Mình đi từ SG đến đây gần hết pin, ghé quán Sala gần đó nhưng đóng cửa, ghé tiệm cà phê anh chị sạc, cà phê ngon, chủ thân thiện nhiệt tình!

Mình đi từ SG đến đây gần hết pin, ghé quán Sala gần đó nhưng đóng cửa, ghé tiệm cà phê anh chị sạc, cà phê ngon, chủ thân thiện nhiệt tình!