UK CUP ( Heathy in every sip)

77 Hồ Tùng Mậu, An Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 5
Giá Sạc : 15,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 6:00 - 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Sạc Pin : 15K/Lần Sạc, Nước : 20K, Giờ Hoạt Động : 6:00 – 21:00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ