Trung Tâm Hành Hương Toàn Quốc Đức Mẹ La Vang

Lê Lợi, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị, Việt Nam
Niêm yết ngày 30/03/2024 / 5
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00 19g00
Thứ Bảy: 05g00 19g00
Chúa Nhật: 06g00 15g00

direction Phản ảnh giờ lễ (1 số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ