Ngày đăng Tháng Hai 7, 2024
Cửa hàng xăng dầu PVOIL Số 14, Sóc Trăng

Cổng sạc: 2 cổng 180KW
2 cổng 60KW
Thời gian hoạt động: 05:00 – 19:00
Gửi xe: Miễn phí
Trạm sạc: Công cộng

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: