Ngày đăng Tháng Hai 7, 2024
Bãi đỗ xe khu du lịch nhà Mát

Cổng sạc: 2 cổng 30KW
2 cổng 11KW
Thời gian hoạt động: 24/7
Gửi xe: Miễn phí
Trạm sạc: Công cộng

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: