Tonkin Coffee & Bakery

37 P. Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng
Niêm yết ngày 25/03/2024 / 2
Giá Sạc : 0đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 7:00 - 23:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Điểm Sạc Tại Xe Điện Hải Phòng

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ