Ngày đăng Tháng Một 16, 2024
Danh Mục : Cộng Đồng / Nhà Thờ
Khu Vực : Malaysia

Tiểu Vương cung thánh đường Thánh Anne, Bukit Mertajam

Tiểu Vương cung thánh đường Thánh Anne, Bukit Mertajam

Tiểu Vương cung thánh đường Thánh Anne, Bukit Mertajam

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào!
Để lại đánh giá
Đánh giá: