Thánh Đường Giáo Xứ Tam Toà

Thánh Đường Giáo Xứ Tam Toà, Đường Phạm Văn Đồng, Nam Sách, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Niêm yết ngày 03/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 2, 4, 6: 05h30; Thứ 3, 5: 19h15
Thứ Bảy: 19h30
Chúa Nhật: 09g00 19g30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ