Thác Hòn Sơn

Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 23/04/2024 / 2
Danh Mục : Điểm Du Lịch
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Mở Cửa Cả Ngày
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Lưu ý : Vào mùa mưa thác mới có nước, nhưng bù lại con đường lên thác quan cảnh rất đẹp.

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ