Tây Nguyên Land Coffee

Đường số 8, Tam Binh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 25/03/2024 / 6
Giá Sạc : 10,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 6:00 - 22:00
Thực Đơn : Đặt Món Về Nhà
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc : 10.000 đ/lần sạc.

Menu nước từ 18k.

Thời gian mở cửa : 6:00 – 22:00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ