Rồng Cà Phê

54 Trần Thủ Độ, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/03/2024 / 7
Giá Sạc : 12,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:00 – 22:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá Sạc 5k/h, full bình 12k

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ