RIN COFFEE

97 Bùi Điền, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 04/04/2024 / 1
Giá Sạc : 12,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:00 – 21:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc : 5k/h, 12k/Lần sạc

Giá menu : Từ 15k – 30k

Mở cửa : 7:30 – 16:30

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ