QUÁN HỒ LÔ

009 Chung cu, B1 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 04/04/2024 / 3
Giá Sạc : 12,000đ/Lần sạc
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Mở Cửa : Từ 06:00 – 23:00
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giá sạc 5k/h, 10k/2h, 12k/3h

Menu giá từ 12k – 25k

Thời gian mở cửa từ 7:30 – 16:30

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ