Nhà Thờ Xây Dựng

Nhà Thờ Xây Dựng, 27 Bành Văn Trân, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 15/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04h30 17h30
Thứ Bảy: 04h30 17h30
Chúa Nhật: 04h30; 07h30; 17h30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ