Nhà Thờ Vinh Sơn – Ông Tạ

154/333 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:00 ( thứ Năm: 18g30)
Thứ Bảy: 05:00 17:00
Chúa Nhật: 05:00; 07:30; 17:00, 18:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ