Nhà Thờ Vĩnh Hòa

Nhà Thờ Vĩnh Hòa, Hẻm 86/81 Ông Ích Khiêm, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 13/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00 17g30 (Thứ Năm: 18g00)
Thứ Bảy: 05g00 – 17g30 – 19g00 (Thay CN)
Chúa Nhật: 05g00 – 07g00 – 16g00 – 17g30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ