Nhà Thờ Tràm Chẹt

Xã Bàn Tân Định, Huyện Giồng Riềng, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04h30 17h15
Thứ Bảy: 04h30 16h30
Chúa Nhật: 04h30; 07h30 ( Lễ Thiếu nhi); 16h00; 19h00

Xem thêm lịch mục vụ của Giáo Xứ Tràm Chẹt : Bấm Vào Đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ