Nhà Thờ Thôn Rôn

Nhà Thờ Thôn Rôn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt Nam
Niêm yết ngày 27/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00 18g00
Thứ Bảy: 05g00 18g00
Chúa Nhật: 05g00 07g30

 (Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ