Nhà Thờ Thánh Tống Viết Bường

Nhà Thờ Thánh Tống Viết Bường, J1 Hương Giang, Phường 15, Quận 10, Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 12/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30 17:30
Thứ Bảy: 05:30 17:30
Chúa Nhật: 06:00, 08:00, 17:00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ