NHÀ THỜ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ PHAO-LÔ

225A Queen St, Singapore
Niêm yết ngày 10/04/2024 / 4
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Singapore
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ Nhà Thờ Công Giáo Thánh Phê-Rô Và Phao-Lô Singapore

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG

Thứ Hai đến Thứ Bảy,
7 giờ 20 sáng (tiếng Anh)
trước giờ cầu nguyện buổi sáng lúc 7 giờ sáng


THỜI GIAN 

8 giờ sáng (tiếng Anh)
trước buổi cầu nguyện buổi sáng lúc 7 giờ 40 sáng.

Sẽ không có Thánh lễ chiều vào ngày lễ nếu rơi vào ngày thường.

Thứ Hai đến Thứ Sáu
6 giờ chiều (tiếng Anh)

Thứ Năm
5 giờ 30 chiều Lễ sùng kính Chúa Giêsu Hài Đồng
, sau đó là Thánh lễ

BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Sẽ xưng tội 30 phút trước Thánh lễ.
(Buổi tối các ngày trong tuần và cuối tuần)

Bí Tích Hòa Giải sẽ KHÔNG được cử hành vào
các tối Thứ Năm để tôn sùng Chúa Giêsu Hài Đồng

THÁNH LỄ CUỐI TUẦN

Thánh lễ chiều Thứ Bảy
5h30 chiều, tiếng Anh

Thánh lễ Chúa Nhật
8:30 sáng, tiếng Quan Thoại
11:00 sáng, tiếng Anh
2:00 chiều, tiếng Quảng Đông
4:00 chiều, tiếng Anh

Xem thêm lịch mục vụ của nhà thờ bấm vào đây

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ