Nhà Thờ Thánh Nikolaus Pattaya Thái Lan

St. Nikolaus Catholic Church, Pattaya, หมู่ที่ 9 10/89 Sukhumvit Rd, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Thái Lan
Niêm yết ngày 02/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ
Ngày thường: (Tiếng Anh) 18:30, (Tiếng Thái) 19: 30
Thứ Bảy: (Tiếng Anh) 18:30, (Tiếng Thái) 19: 30
Chúa Nhật: (tiếng Thái) 7:00, 10:00; (Tiếng Anh) 8:30, 16:00; (Hàn Quốc) 17:30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ