Nhà thờ Thánh Lawrence

R. de São Lourenço, Macao
Niêm yết ngày 22/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Macao
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 7h30 (Tiếng Quảng Đông)
Thứ Bảy: 19h30 (Tiếng Anh)
Chúa Nhật: 07h30, 09h00, 16h00 ( Tiếng Quảng Đông) ; 19h30 (Tiếng Anh)

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ