Nhà Thờ Thánh Gioan (Siem Reap Campuchia)

27 East Riverside Road, Krong Siem Reap, Campuchia
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Campuchia
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Lễ
Ngày thường: Thứ Bảy: Saturday: 6:30 EVENING (English)
Chúa Nhật:

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ