Nhà thờ Thánh Francis Xavier Melaka

12, Jalan Banda Kaba, Banda Hilir, 75000 Melaka, Malaysia
Niêm yết ngày 12/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Malaysia
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ Thánh lễ:

 • Mass:Tue – Thurs:7.30am E
 • Fri:1pm E
 • Sat:
  4pm Novena
  4.30pm E
 • Sun:
  7am E
  9am T
  10.45am E
  5.30pm M

 

 

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ