Nhà Thờ Thánh Antôn Hồng Kông

69A Pok Fu Lam Rd, Pok Fu Lam, Hồng Kông
Niêm yết ngày 06/04/2024 / 7
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam / Hồng Kông
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 19:15
Thứ Bảy: 20:00
Chúa Nhật: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (tiếng Anh) 18:00

direction Phản ảnh giờ lễ (1 số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý vị gởi thông tin để Admin điều chỉnh)
Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ