Nhà Thờ Thái Hòa

hạch Đông B, Tân Hịêp, Kiên Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 21/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04h15 (Thứ Năm có thêm lễ: 17h30)
Thứ Bảy: 04h15
Chúa Nhật: 04h15; 06h45; Chầu Thánh thể: 17h30

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ