Nhà Thờ Tân Hưng

1C Quốc Lộ 1A, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/03/2024 / 8
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00, 18h00
Thứ Bảy: 05h00, 16h00, 17h30
Chúa Nhật: 05h00, 06h45 , 08h30, 10h00, 14h30, 16h00, 17h30, 19h00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ