Nhà Thờ Tam Đảo

TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Niêm yết ngày 24/03/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu
Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 3,5: 19h15
Thứ Bảy: 19h15
Chúa Nhật: 10h00, 19h15
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ