Nhà Thờ Tắc Sậy

Ấp 2, QL1A, Tân Phong, Giá Rai, Bạc Liêu, Việt Nam
Niêm yết ngày 18/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00, 09h00, 17h00
Thứ Bảy: 05h00 16h00
Chúa Nhật: 05h00, 07h00, 09h00, 17h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ