Nhà Thờ Song Vĩnh

QL51 Tx, KP. SONG VĨNH P, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Niêm yết ngày 17/03/2024 / 5
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu

Giờ lễ
Ngày thường: 04g45 ; 18g00
Thứ Bảy: 04g45 ; 18g00
Chúa Nhật: 04g45; 07g00; 18g00

Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ