Nhà Thờ Sơn Lộc

Nhà thờ Sơn Lộc, Quốc lộ 22, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 10/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 04:30, 17:30
Thứ Bảy: 04:30, 17:00
Chúa Nhật: 04:30, 07:00, 17:00, 19:00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ