Nhà Thờ Sáu Bọng

Ấp Lân Quới 2, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, Việt Nam
Niêm yết ngày 19/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00, 17h45
Thứ Bảy: 05h00, 17h45
Chúa Nhật: 05h00; 16h45

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ