Nhà Thờ Nhơn Mỹ

Nhà Thờ Nhơn Mỹ, Nhơn Mỹ, Kế Sách, Sóc Trăng, Việt Nam
Niêm yết ngày 24/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 17h00
Thứ Bảy: 17h00
Chúa Nhật: 07h00, 16h00

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ