Nhà Thờ Nhật Tân

ĐT823, TT. Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g15
Thứ Bảy: 05g15; 17g15 (lễ thay Chúa nhật)
Chúa Nhật: 05g00; 17g15

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ