Nhà Thờ Mỹ Hạnh

Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Niêm yết ngày 16/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05g00, 18g00
Thứ Bảy: 05g00, 18g00
Chúa Nhật: 05g00, 07g00, 16g30, 18g00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ