Nhà Thờ Môi Khôi

Nhà Thờ Môi Khôi, 295 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 09/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:30 17:30
Thứ Bảy: 05:30 17:30
Chúa Nhật: 05:30, 07:30 (Thiếu nhi), 16:20, 18:00

Xem thêm lịch mục vụ của giáo xứ Môi Khôi : Bấm vào đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ