Nhà Thờ Mẫu Tâm

Nhà Thờ Mẫu Tâm, 102 Phan Huy Thực, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 09/05/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h15, 18h00
Thứ Bảy: 05h15, 18h00
Chúa Nhật: 05h30, 08h00, 16h30, 18h30

Xem thêm thông tin mục vụ khác của giáo xứ Mẫu Tâm : Bấm vào đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ