Nhà Thờ Mary Help of Christians Church

Nhà Thờ Mary Help of Christians Church, 32 Krungthep Kreetha Rd, Hua Mak, Bang Kapi District, Bangkok 10240, Thái Lan
Niêm yết ngày 02/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: (tiếng Thái) 18:00
Thứ Bảy: (tiếng Thái) 18:00
Chúa Nhật: (tiếng Thái) 10:00, 19:00; (Tiếng Anh/Tagalog) 17:30 chiều.

Xem thêm lịch mục vụ giáo xứ : Bấm Vào Đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ