Nhà Thờ Lương Hòa

Ấp 1, Lương Tâm, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 23/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 2,3,4,6: 05g30; Chiều thứ 5: 17g30
Thứ Bảy: 17g30
Chúa Nhật: 05g30, 17g00

(ột số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ