Nhà Thờ Lam Sơn

Nhà Thờ Lam Sơn, 1294 Đ. Lê Đức Thọ, Phường 13, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 08/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:00 (Chiều thứ 5: 18:00)
Thứ Bảy: 05:00 17:00
Chúa Nhật: 05:00 07:00 17:00

Xem thêm lịch mục vụ của Giáo Xứ Lam Sơn : Bấm vào đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ