Nhà thờ Lạc Quang

5 Đ. Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 09/04/2024 / 4
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ
  • Địa chỉ : 5 Đ. Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Giờ lễ :

Chúa nhật 05:00, 07:00, 15:30, 17:00, 18:30

Thứ bảy 17:00, 18:00

Ngày thường 05:00, 17:30

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ