Nhà Thờ Khe Ngang

Nhà Thờ Khe Ngang, Phúc Trạch, Bố Trạch , Quảng Bình
Niêm yết ngày 03/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: Thứ 2, 3: 05h00, Thứ 4, 5: 18h30
Thứ Bảy: 18h30
Chúa Nhật: 06h00

 (Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ