Nhà Thờ Hóc Môn

5/15C Lê Thị Hà, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 13/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Thái Lan
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:15 17:45
Thứ Bảy: 05:15 17:45
Chúa Nhật: 05:30; 07:30; 16:00; 17:30; 19:00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ