Nhà Thờ Họ Đạo Kinh Tư

Điền Hải, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam
Niêm yết ngày 12/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Họ Đạo Kinh Tư

Ấp Doanh Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu
Giờ lễ
Ngày thường: 17g00
Thứ Bảy: 17g00
Chúa Nhật: 16g00
Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ