Nhà Thờ Hàng Xanh

Nhà Thờ Hàng Xanh, 76 Đ. Bạch Đằng, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 06/05/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05h00 17h30 (chiều thứ 5: 18h00)
Thứ Bảy: 05h00; 17h15
Chúa Nhật: 05h00, 06h15, 07h45(Thiếu Nhi), 15h00, 16h30, 18h00

Cập nhật & Theo dõi lịch mục vụ khác của giáo xứ Hàng Xanh : Bấm Vào Đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ