Nhà Thờ Hà Đông

Nhà Thờ Hà Đông, 564 Đ. Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 06/05/2024 / 3
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 17:00
Thứ Bảy: 05:00 17:00
Chúa Nhật: 05:00 07:00 17:00 19:00

Theo dõi lịch mục vụ khác của giáo xứ : Bấm vào đây

(Một số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý Ông Bà gởi thông tin để Admin điều chỉnh)

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ