Nhà Thờ Giáo Xứ Hy Vọng

69 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Niêm yết ngày 09/04/2024 / 4
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Hy Vọng, Tân Bình, TPHCM.

Địa chỉ : 69 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúa nhật05:30, 07:30, 17:00, 18:30.

Ngày thường: 05:00, 18:00

Xem thêm lịch phụng vụ của giáo xứ Hy Vọng : Bấm Vào Đây

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ