Nhà Thờ Giáo Xứ Ba Thôn

5/6 Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Quận 12, Hồ Chí Minh
Niêm yết ngày 16/03/2024 / 6
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Bắt Đầu
Giờ lễ
Ngày thường: 05g00 18g15
Thứ Bảy: 05g00 18g15
Chúa Nhật: 05h30, 07h30, 09h00, 16h00, 17h45. 19h30
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ