NHÀ THỜ DƯƠNG ĐÔNG

Đường Cách Mạng Tháng Tám, TT. Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Niêm yết ngày 07/04/2024 / 1
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ
Nhà Thờ Dương Đông

Giờ lễ
Ngày thường: 05:00 18:00
Thứ Bảy: 05:00 18:00
Chúa Nhật: 05:00, 07:00, 16:00, 18:00

direction Phản ảnh giờ lễ (1 số Giáo xứ có thể đã thay đổi giờ lễ, xin quý vị gởi thông tin để Admin điều chỉnh)
Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ