Nhà Thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm

ĐT31, Vĩnh Hậu A, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam
Niêm yết ngày 18/04/2024 / 2
Danh Mục : Nhà Thờ
Khu Vực : Việt Nam
Giờ Thánh Lễ : Bấm Vào Xem
Xem Đường Đi : Mở Bản Đồ

Giờ lễ
Ngày thường: 17h30
Thứ Bảy: 17h30
Chúa Nhật: 07h30, 17h00

Đặc Trưng
Đánh Giá
Chưa có đánh giá cho điểm này, hãy viết đánh giá nhé!
ĐÁNH GIÁ
ĐÁNH GIÁ:
ĐIỂM TƯƠNG TỰ